Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama ile amaçlanan;

 • • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
 • • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
 • • İletişim becerileri geliştirme,
 • • Dinleme becerilerini geliştirme,
 • • Dil becerilerini geliştirme,
 • • Moral değerleri geliştirme,
 • • Kendini tanıma,
 • • Problem çözme becerilerini geliştirme,
 • • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma,
 • • Hayal gücünü geliştirme,
 • • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
 • • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme,
 • • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
 • • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.


Alsancak Sanat Atölyesi olarak tercihe göre çocuklarla kısa bir gösteri hazırlanabilir veya sadece ders olarak işlenip amaçlanan hedeflere ulaşabiliriz. Iki eğitmen dersleri takip edecektir. Kendi bünyemizdeki disiplin anlayışı ile çocukları hayal gücünü geliştirmek amacımızdır.